GPN logo 1500 + pixler

Fra 1. mai tilbyr Grønt Punkt Norge (GPN) en enkel og helhetlig løsning for produsenter som ivaretar sitt ansvar for å ta imot emballasje, EE-produkter (produkter som bruker eller leder strøm, og som må returneres) og batterier.

Produktet som Grønt Punkt nå har utviklet er som navnet formidler, en one stop shop der de samarbeider tett med RENAS og Batteriretur. Også det gode samarbeidet med returselskapet ERP Norway videreføres. – Når de beste returordningene samles, sparer medlemmene tid, penger og miljø. Løsningen har ingen faste kostnader og ingen overraskelser, sier Jaana Røine adm. dir. hos GPN.

Grønt Punkt Norges medlemmer tilbys én kontaktperson for alle selskapene, enkel eller automatisk rapportering og felles fakturaavsender. – I vår «One stop shop» samles tre landsdekkende, solide og effektive non-profitselskap. Vi har gode resultater på innsamling og gjenvinning, og er lydhøre for medlemmenes behov i møte med den sirkulære økonomien. Grønt Punkt er en partner du kan stole på, avslutter Røine. For mer informasjon om «One stop shop» 

Grønt Punkt er landets ledende returselskap på emballasje med over 6000 medlemmer.