I tre år har Øystein Bu, adm. direktør i Dr. Oetker Norge, sittet i styret i DLF. På Generalforsamlingen 21. april ble han valgt som styreleder.  Dagligvarehandelen intervjuet Øystein Bu i den anledning. Her er kortversjonen av nyhetssaken (sakset fra Dagligvarehandelen nr. 17 2016).

Samarbeid: Øystein Bu er DLFs nye styreleder. Han tar til orde for å arbeide mer med saker som kan skape felles verdiskaping mellom handel og leveerandører.

r til orde for å arbeide mer med saker som kan skape felles verdiskaping mellom handel og leveerandører.

– Du har litt av en arv å ivareta. Vi nevner i fleng styreledere som Torstein Bore, Hanne Refsholt og ikke minst Bent Fuglesang. – Ja, og det gjør meg ydmyk. Men det er ikke slik at det bare er de største bedriftene som skal ha sentrale tillitsverv i DLF. DLF bør ha en bred sammensetning fra store til små selskaper, norske og internasjonale, noe jeg synes vi har vært flinke til. DLFs styrke er en kompetent administrasjon, bred intern enighet blitt medlemmene og optimistisk energi.

Verdiskapning
DLFs nye styreleder er opptatt av å fokusere på felles verdiskapning. – Det vil selvsagt alltid være områder hvor handelen og leverandørene i DLF har ulike synspunkter.  Det er helt greit å være uenige, men jeg ønsker at vi skal ha et større fokus på forhold som kan bidra til felles verdiskapning, sier Bu.
– Som for eksempel? – Vi må arbeide for å styrke leveringsgraden – levere det forbrukerne ønsker når de ønsker det. Det er ikke til å komme fra at mange av oss sliter litt med levering, særlig på nyheter. Leverandører og dagligvarehandelen er gjensidig avhengig av hverandre og det er forbrukeren som er vår felles viktigste ressurs.

Ønsker mangfold
Bu trekker frem arbeidet for en sunn og rettferdig konkurranse. – Norge er et unikt land med tanke på kjedekonsentrasjonen, noe som fordrer spesielt aktsomhet fra kjedenes side. Dagens konkurranselov dekker antagelig ikke fullt ut den unike situasjonen vi står ovenfor. Dette er et område som DLF fortsatt skal arbeide med.

Bu ønsker å tydeliggjøre at DLF er en organisasjon også for storhusholdning. Innkjøp og distribusjon innenfor storhusholdningsmarkedet er konsentrert på et par hender, noe som til nå har fått lite fokus og er en sak vi vil løfte opp, understreker Bu.