– Viktig å utnytte momentum!

DLVRY-sjefen ønsker å bygge skreddersøm helt ned til hver enkelt kunde. Han ser et marked i rivende utvikling, der jobben nå er å forstå både kortsiktige og langsiktige muligheter.

Kjært barn har mange navn, der bransjeglidninger og posisjonsutvikling er årsaker til at stadig flere leverandører setter søkelys på stadig flere nisjemarkeder. Og vi måtte spørre Jan Frode hvor de plasserer seg selv. Storhusholdning? Service? KBS?

Jan Frode Johansen, Dlvry. Foto: Dlvry

– Vi har vårt utgangspunkt i storhusholdningsmarkedet, sier Jan Frode Johansen, co-founder og CEO i DLVRY. – Storhusholdning er det norske, tradisjonelle ordet for dette markedet, så for oss faller dette naturlig.

– Målet vårt er å legge forholdene til rette slik at flinke folk kan få muligheten til å skape fantastiske resultater. Vi ønsker at beslutningene skal sitte nærmest mulig kunden og der verdiene skapes. Så må vi samtidig sørge for bedre rammevilkår for de selskapene vi eier, sier Jan Frode. – I dag består DLVRY av 32 selskaper hvorav lokale grossister dekker hele Norge- fra Harstad i nord til Kristiansand i sør – og er dermed en landsdekkende totalleverandør innen storhusholdning. Vi representerer et bredt varespekter innen blant annet kjøtt, frukt og grønt, italiensk, asiatisk, lokalmat og import. Dette leverer vi i dag til restauranter, catering, kantine, fastfood, sykehus, hotell, skoler, barnehager, dagligvare og kafeer. Og vi ser stadig nye markedsmuligheter.

DLVRY-lederen understreker at kompetansebasen i selskapet er både dagligvare og storhusholdning. – Vi bruker denne erfaringsbakgrunnen for å bygge kvalitet i alle ledd.

– Flinke fagmiljø opererer i mange segmenter og det skaper etterspørsel i nye markeder, noe som er målet med konseptet vårt. Vi har ingen begrensning på hvor vi kan levere.

– Hvilke trender og trekk ser du for storhusholdningsmarkedet i dag?

– Metatallene for Norge viser at vi bruker relativt mye mindre på å spise utenfor hjemmet – eller ferdigmat for levering hjem – enn de fleste andre land i Europa. Dette er et marked som utvilsomt vil vokse i Norge i årene fremover, noe som vil bidra til økt omsetning i storhusholdningsmarkedet.

– I et kortere perspektiv ser vi en forholdvis svak utvikling i totalmarkedet. Uansett er all konkurranse relativ, det betyr at man over en periode noen ganger vil ha medvind i markedet og noen ganger motvind. Vi må fokusere på det vi kan gjøre noe med, så til syvende og sist må vi være best, og ta de markedsandelene vi kan – uavhengig av om markedet.

Jeg lærte i studietiden at i alle markeder finnes det muligheter i alle tider og alle bransjer. Over tid er det de som klarer å utnytte dette best og finne nye lønnsomme områder som vinner. DLVRY ble startet opp midt i pandemien da de fleste bedriftene lå nede. Vi visste at markedet ville komme tilbake og gjorde noe med det vi kan gjøre noe med. Det handler om å utnytte mulighetene og momentumet.

Hvilke strategiske vurderinger bør leverandører da spesielt fokusere på?

– Jeg kan i grunnen bare svare for oss, og ikke hva leverandørene bør gjøre. Det vi ser er at da de første PCene kom aksepterte vi å søke opp informasjon og finne det som var relevant info for oss. I dag blir vi irritert om telefonen i lommen ikke gir oss riktig info og forstår hva vi vil. På samme måte er det vår oppgave å forstå kundene og gi dem skreddersydde løsninger som passer for akkurat dem. Vi har i dag over 10.000 kunder rundt omkring i Norge med forskjellige behov. Vi må bygge et system og en struktur i bakkant som gjør dette effektivt, samtidig slik at vi kan gi hver eneste kunde en skreddersøm i andre enden. På samme måte som at telefonen i dag er likt laget for hele verden så gir den hver bruker en følelse av individualitet.

Jan Frode kommer opprinnelig fra dagligvare. – I storhusholdningsmarkedet er det helt annerledes dynamikk enn i dagligvare. Det er mange ulike kundegrupper og markeder, med svært ulike behov. Det skaper viktige og interessante muligheter for DLVRY å bygge konkurransedyktige leverandørsystemer.

Hva tenker du om utviklingen de neste årene?

– Vår forretningside bygger på å skreddersy løsninger for mange, små og mellomstore kunder – som samlet bygger store volum. Med kvalitet og effektive løsninger i alle ledd, skaper vi ytterligere volum og riktig inntjening.

– Vi tror fremtidens løsninger må tilpasses nye markeder og nye tankesett, og den reisen har allerede startet. Vi skal selvsagt levere godt og solid hver dag, men vi må også evne å tenke langsiktig, og posisjonere oss tidlig for det vi ser kommer.

– Og dermed er vi tilbake til utgangspunktet: All konkurranse er relativ – der konkurransedyktigheten er helt sentral – uansett utvikling og volum i et totalmarked. Vi må evne å konkurrere hver dag – samtidig som vi utnytter momentum i hver periode, når vi ser nye trender og muligheter. Mange gode ideer har vært skapt fordi man MÅ gjøre noe, hos DLVRY skal vi skape disse fordi vi KAN, avslutter Jan Frode Johansen i DLVRY.