– Vi ser den vertikale integrasjonen

Fagdirektør Olav Kasland i Forbrukerrådet innledet nylig i en workshop for DLF Næringspolitisk komite. Vi har spurt Kasland om Forbrukerrådets posisjon i, og arbeid med, saker relatert til dagligvarebransjen.

DLF Næringspolitiske komite gjennomførte i juni 2024 en workshop om status i bransjepolitiske saker og viktige fokusområder fremover. I en slik strategiprosess er det viktig å kunne løfte blikket og se seg selv litt utenfra. Derfor inviterte komiteen eksterne bidragsytere som er relevant for bransjen til innspill og dialog. På workshopen deltok tunge navn fra både handelen og akademia – og fagdirektør Olav Kasland fra Politisk avdeling i Forbrukerrådet.

Olav Kasland, Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet / Helen Mehammer

I etterkant av workshopen spurte vi Olav Kasland hva som er Forbrukerrådets rolle og mål – både generelt, og spesifikt knyttet til dagligvarebransjen

– Forbrukerrådets rolle er alltid å ha forbrukerne i fokus. Det er både mandatet vårt og den konkrete jobben, fra dag til dag. For oss er det viktigst at forbrukerne skal få best mulige varer og tjenester til riktig pris, noe som krever reell og god konkurranse i markedet. Derfor er konkurransesituasjonen, og de reguleringene politikerne ønsker for denne, vårt fokus.

– Vi skal kort og godt jobbe for at markedet fungerer til beste for forbrukerne.

Gjennom media opplever vi at dere har et klart søkelys på dagligvaremarkedet. Hvorfor er dette spesielt viktig?

– Forbrukerrådet bruker ikke mer tid her enn i mange andre markeder. Vi skjønner det kan oppleves slik, men det er mer et mediestyrt bilde av situasjonen. Media kontakter oss ofte med spørsmål om nettopp dagligvaremarkedet, gitt at vi har den rollen vi har, som talerør for forbrukerne.

– Så har jeg lyst til å legge til at fokuset i flere andre markeder skapes av engasjement rundt dårlig behandling eller service. Det er ikke tilfelle i dagligvaremarkedet. Her er det lite, om noe, av forbrukerklager – fordi bransjen selv evner å rydde opp underveis. Vårt fokus her er dermed mer rettet mot konkurransesituasjonen.

Hva tenker dere om aktørbilde i dagligvarebransjen; Skiller Forbrukerrådet mellom kjedene og leverandørene?

– Vi har et klart bilde av situasjonen, der vi jobber mye med blant annet den vertikale integrasjonen. Vi er tett på utviklingen innenfor EMV – og andre deler av samme problemstillinger. Et eksempel, blant flere, er situasjonen innenfor kategorien frukt og grønt, der leveransene kommer fra store aktører eid av kjedene. Vi både forstår og ser utviklingen, og vil bruke vårt mandat for å skape reell konkurranse – også her.

Avslutningsvis – dere er mye i media generelt sett. Er dette en strategi for Forbrukerrådet?

– Forbrukerrådet jobber med rammevilkår, som er politikernes oppgave. Derfor er samfunnskontakt knyttet til næringspolitiske diskurser og vedtak viktig for oss. Vi bruker mediekanalene både proaktiv og reaktivt, fordi mandatet vårt krever at vi aktivt jobber med sakene på strukturelt nivå, slik at rammevilkår og lovgivning skaper markeder som gagner forbrukerne.

– Vi må selvsagt forholde oss til aktørene som skaper lover og rammeverk. Her er media en viktig kanal, der vi kan informere – og skape refleksjoner og dialog. Det meste er reaktivt basert, og da er det heller ikke naturlig eller ønsket at Forbrukerrådet sier «ingen kommentar». Vi skal bry oss og være aktive – på vegne av forbrukerne, oppsummerer Olav Kasland i Forbrukerrådet.


Foto forside nettsak:

Olav Kasland, Foto: John Trygve Tollefsen