Treemballasje får eget returselskap

 

Fra og med 1. januar 2018 må bedrifter som benytter treemballasje ta produsentansvar gjennom et godkjent returselskap. Grønt Punkt Norge etablerer derfor en returordning, Treretur AS, slik at medlemmer oppfyller forskriftens krav på en kostnadseffektiv måte.

Økt krav i nye forskrifter

Vi har et svært velfungerende ombrukssystem på treemballasje i Norge. Dernest må, ihenhold til den nye forskriften, 15 % av treemballasjen repareres eller  materialgjenvinnes når den ikke lenger kan ombrukes.

I 2025 øker kravet til 25 %, og i 2030 til 30 %.

Dokumentasjon

Treretur AS må sikre materialgjenvinningsresultater i henhold til forskriften, og dokumentere dette til Miljødirektoratet på vegne av sine medlemmer. Det innebærer blant annet at Treretur må gjennomføre analyser for å kartlegge treemballasjebruk i Norge, samt drive kommunikasjonsarbeid for øke andelen treemballasje til reparasjon og materialgjenvinning.

Les mer om treemballasje på Grønt Punkt Norges hjemmesider

Kontaktinformasjon

For ytterligere informasjon ta kontakt med Grønt Punkt Norge AS