Tradesolution senker prisene på Kjederegistrene

Tradesolution jobber hver dag for at tjenestene skal bidra til å skape betydelige merverdier og store positive ringvirkninger. Det er over mange år investert i å bygge opp en unik miks av IT-infrastruktur, tjenester og spisskompetanse som bidrar til vekst og effektivisering for aktørene i bransjen.

Dette er også med å sikre at Tradesolution kan utvikle og drifte tjenestene kostnadseffektivt og med høy kvalitet, noe som nå har resultert i at Tradesolution reduserer prisen på Kjederegistrene, gjeldende fra 1. juli 2024. Prisen reduseres med hele -15%, og kommer alle våre KR-abonnenter direkte til gode.

Utvikling og samarbeid til beste for norsk dagligvare og servering!

Tradesolution er  stolte av den merverdien og de ringvirkningene vi er med å skape i samarbeid med bransjen – til bransjen. Vi leverer hvert år over 1,5 milliarder i effektiviseringsgevinst. Nå kan vi i tillegg redusere prisen på Kjederegistrene, noe som er ekstra hyggelig i en tid hvor veldig mange andre generelle kostnader øker kraftig.

Les mer her

Har du spørsmål om dette ta direkte kontakt med Tradesolution