Tor Erik Engebretsen blir direktør for Dagligvaretilsynet

Tor Erik Engebretsen er i statsråd utnevnt til direktør for det nyopprettede Dagligvaretilsynet. Han starter i jobben 1. februar.

Vi ønsker Engebretsen velkommen og lykke til i det som vil bli en svært viktig rolle for hele dagligvarebransjen, sier Helge Hasselgård, adm. direktør i DLF. Vi ser frem til å samarbeide med ham og Dagligvaretilsynet, og er veldig glad for å kunne presentere ham for våre medlemmer på DLF Generalforsamling 15. april.

Mer informasjon om DLF Generalforsamling sendes ut via nyhetsbrev og på våre nettsider. Hold av datoen!


Dagligvaretilsynet får en leder med solid kjennskap til dagligvarebransjen, lang erfaring fra tilsynsvirksomhet og som leder. Dette er kompetanse som blir viktig for oppbygningen og driften av Dagligvaretilsynet, sier næringsminister Iselin Nybø i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet 29.januar.

Tor Erik Engebretsen. Foto: Medietilsynet

Tor Erik Engebretsen (62) startet i analyseselskapet Nielsen Norge i 1989, der han i 15 år hadde ulike lederstillinger. I 2006 startet han i Medietilsynet og var blant annet direktør for Tilskudd, økonomi og marked. Han sluttet høsten 2020.

Engebretsen er fra Nordstrand i Oslo, og er utdannet siviløkonom fra Handelshøgskolen BI, har en Master of Science in Business fra University of Wisconsin, og er for tiden i gang med et tverrfaglig masterstudium med innovasjon som spesialisering ved Universitetet i Oslo.

Dagligvaretilsynet er nå godt rustet for det viktige arbeidet det skal i gang med. Prosessen ble gjennomført med bistand fra et rekrutteringsbyrå. Flere gode kandidater ble vurdert, men Engebretsen kom ut som den anbefalte kandidaten, sier Nybø.

Jeg ser frem til å etablere et effektivt tilsyn med et viktig oppdrag i dagligvarebransjen, og vil legge stor vekt på god dialog med aktørene i bransjen, sier Tor Erik Engebretsen.

Om Dagligvaretilsynet

  • Dagligvaretilsynet ble opprettet 1. januar 2021, og  har kontorer sammen med Forbrukertilsynet i Porsgrunn. I statsbudsjettet for 2021 er det bevilget 6,5 millioner kroner til Tilsynet.
  • Dagligvaretilsynet skal håndheve lov om god handelsskikk. Formålet med loven er å redusere konfliktnivået i dagligvarebransjen gjennom å sikre ryddigere forhandlinger og mer forutsigbare avtaler mellom aktørene. Loven skal ikke svekke forhandlingsmakten til dagligvarekjedene. Tøffe forhandlinger, der kjedene legger press på leverandørene, er viktig for innovasjon og lavere priser.
  • Dagligvaretilsynet skal først og fremst drive veiledning og informasjonsarbeid overfor aktørene i dagligvaremarkedet. Om dette ikke fører frem kan sterkere virkemidler, som overtredelsesgebyr, tas i bruk.

Kilder: Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

Foto: Medietilsynet