Schenker-prisen til Norsk Lastbærer Pool

 

NLP vinner av Logistikkprisen 2018

Administrerende direktør Ragnar Strand mottok prisen på vegne av NLP. Foto: Øyvind Ludt / Moderne Transport

Norsk Lastbærer Pool AS (NLP), som er eid 50 % av DLF, ble tildelt Schenkers Logistikkpris 2018 under Transport og Logistikk konferansen tidligere denne uken.

Adm. direktør i NLP Ragnar Strand som mottok prisen som består av et diplom og muligheten til å tildele 50.000 kroner  til en frivillighetsorganisasjon innenfor prisens formål.

Les juryens begrunnelse her

Gjenbruk erstatter engangsemballasje

NLP har gjennom livssyklusanalyser kommet frem til et konsept med gjenbrukskasser og paller i plast som erstatter engangsemballasje, og kan mer enn halvere CO2-utslippene knyttet til bruken i dagligvarebransjen.

NLP valgte Miljøagentene som mottaker av prispengene

Foto: NLP AS

«NLP er kjempe stolt over å ha mottatt denne prisen og har valgt å gi pengene til Miljøagentene som har sterk fokus på barn og ungdom samt plast/isopor i havet» – Ragnar Strand.

Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon som jobber for å skape et varig og løsningsorientert engasjement, for natur og miljøvern hos flest mulig barn på barns premisser.

Om DB Schenker logistikkpris

Prisen er etablert av DB Schenker AS og tildeles en transportkjøper med et engasjement for bærekraft, miljø og frivillighet. Prisen skal være en inspirasjon for videre utvikling av kunnskap på logistikkfeltet og vilje til å stimulere til å bygge samfunnet. Vinneren kan være et selskap, eller en organisasjon, som har tatt initiativ til og/eller gjennomført innovative og kunnskapsbaserte logistikkløsninger i Norge. Les mer om DB Schenker Logistikkprisen her.

Om Norsk Lastbærer Pool AS

Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) ble etablert i juni 2006. Selskapet er eid av leverandørsiden og handelen innen dagligvare i fellesskap. DLF eier  50 % av aksjene i NLP og Dagligvarehandelens Miljøforum AS (DMF) har de resterende 50 %.

Selskapets forretningsidé er, på en mest mulig rasjonell måte og til en lavest mulig miljøkostnad, å utvikle og administrere retursystemer for gjenbruks lastbærere for norsk dagligvarebransje. Les mer om NLP her.

DLF har flere eierposter. Se oversikt og leser mer om dem her. 

Kilde: Norsk IndustriNorsk Lastbærer Pool ASModerne Transport / Miljøagentene