Rollebytter i STAND og DLFs Logistikkomité

Camilla Nordhagen fra L’Oréal Norge AS går av som leder DLFs Logistikkomité og har tidligere vært leder av STAND. Nordhagen overlater nå roret til Jon Andreas Rognerud fra Orkla. – Jeg har ambisjon om å videreføre arbeidet på en god måte, sier Rognerud.

Jon Andreas Rognerud, Supply Chain Manager i Orkla Confectionery & Snacks. Foto: Privat

Jeg har vært med i DLFs Logistikkomite (LK) og STAND i flere år. Begge fora er sammensatt av ressurspersoner med god kunnskap og erfaring på ulike områder. Jeg har ambisjon om å videreføre det arbeidet LK gjør på en god måte slik at vi bidrar til DLF sitt arbeid og at komiteens medlemmer samtidig har utbytte av å delta i dette arbeidet, sier Jon Andreas Rognerud, som er Supply Chain Manager i Orkla Confectionery & Snacks.

Han mener STAND, eller Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje, lenge har hatt en viktig rolle i å tilrettelegge for en rasjonell vare- og informasjonsflyt i norsk dagligvarebransje.

Bærekraft i fokus

– Når bærekraft er mer i fokus, stiller det større krav til verdikjeden vår. Jeg vil bidra til at vi fortsetter å forbedre vare- og informasjonsflyten gjennom standardisering og rasjonelle prosesser der det er hensiktsmessig, sier han.

Camilla Nordhagen, Nordisk Transportsjef i L’Oréal Norge AS- Foto: STAND

Frem til nylig har Camilla Nordhagen hatt ledervervet i komiteen og har tidligere innehatt ledervervet i STAND, og sier at periodene som leder av STAND og Logistikkomiteen har vært en lærerik erfaring.

– Det har vært en lærerik periode blant annet fordi man jobber tett med verdikjededirektør Thomas Weihe i DLF. Han er en viktig ressurs og drivkraft i DLF og innen logistikk. Han har mye kunnskap om dagligvarebransjen og er en viktig støttespiller, sier Nordhagen, som er Nordisk Transportsjef i L’Oréal Norge AS .

Hun påpeker at STAND-samarbeidet mellom leverandørene og handelen innen dagligvare fortsatt vil være viktig for å utvikle bransjen videre.

Unikt samarbeid med handelen

– Det henger sammen med at representanter fra DLF LK og Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) sammen utarbeider og overvåker nødvendige løsninger og tiltak som bidrar til effektivisering, rasjonalisering og optimalisering av varestrømmen. Det arbeidet vi gjør i LK tar vi med inn i STAND og tilbake igjen som punkter på agenda i LK-møtene.

– Jeg jobber nordisk, og jeg vet at det samarbeidet vi har i bransjen i Norge er unikt. STAND er etablert av aktørene og har vært et samarbeid fra starten. Det vil ha stor betydning for videre utvikling av dagligvarebransjen at vi fortsetter å samarbeide med kjedene, avslutter Nordhagen.

Camilla Nordhagen fortsetter som komitemedlem i både LK og STAND.


Om DLF Logistikkomité

DLFs Logistikkomité skal bistå DLF i å formulere og fremme DLFs synspunkter og holdninger, dels overfor handelen og dels overfor transportører. Komiteen bistår i den løpende kommunikasjon med DLFs medlemmer. Komiteen rapporterer regelmessig til DLFs styre.

Logistikkomiteen består av følgende medlemmer:

 • Jon Andreas Rognerud, Logistikksjef, Orkla Confectionary & Snacks Norge AS (komitéleder)
 • Camilla Nordhagen, Nordisk Transportsjef, L’Oreal Norge AS
 • Tarjei Bjørnhaug, Prosess- og analysessjef, Nortura SA
 • Stian Kjellemyr Eilertsen, Driftsdirektør, Mills DA
 • Jan Morten Rasmussen, Nordic Customer Facing Supply Chain Manager, Nestlé Norge AS
 • Ole Thingnes, Assoc. Director Customer Logistics Norway, Coca-Cola European Partners Norge AS
 • Johan Lanestrand, Sjef Mellomtransport TINE SA
 • Mathilde Berg Lyngvær, Logistikksjef, Fjordland AS
 • Jonas Kudermann, Cust. SC Dir. Ringnes AS
 • Mathias Holm, SC Director Brynhild AS
 • Stian Lassegård, SC Director Haugen-Gruppen AS

Om STAND

Standardiseringsutvalget for Norsk Dagligvarebransje (STAND) representerer handelen gjennom Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF) og uavhengige merkevare-leverandører gjennom Dagligvareleverandørenes Forening (DLF).

Utvalget består av fire representanter og fire vararepresentanter fra hver av bransjeselskapene DLF (Dagligvareleverandørenes forening) og DMF (Dagligvarehandelens Miljøforum AS).  I tillegg har GS1 Norge én observatørplass.

Handelen er representert ved:

 • Jørgen Eskeland, ASKO
 • Torbjørn Nyberget, Coop Norge
 • Rune Rørvik, REMA 1000
 • Jens Olav Flekke, DMF

DLF er representert ved:

 • Camilla Nordhagen, L´Oreal Norge AS
 • Jon Andreas Rognerud, Orkla Confectionary & Snacks
 • Johan Lanestrand, Kavli Norge AS
 • Tarjei Bjørnhaug, Nortura SA
 • Thomas Weihe, DLF

Les mer om STAND og DLF