RetailBlue: 2021 – Hva nå?


(Innlegget er skrevet av RetailBlue)

Innsikt

Gjennom et år hvor dagligvarebransjen har hatt en historisk salgsutvikling, og hvor vi har en bakenforliggende forklaring som ikke har vært ønsket, så skal vi snart tilbake til det normale – eller kanskje det nye normale?

Serveringsmarkedet vil ta tilbake volum og grensehandel vil komme tilbake.

Gjennom unntaksåret vi har opplevd har også hele verdikjeden lært seg nye måter å arbeide på – og gjort seg erfaringer ut fra disse. Uttalelser fra kjeder og butikker spriker fra:

  • Vi ser med glede frem til å nyttiggjøre oss selgernes kompetanse og bidrag igjen.
  • Vi vil begrense besøk fra «tidstyvene».

Begge utsagn understreker hvor viktig det er at selgerbesøkene gir verdi – og at dette kan vises gjennom resultater.

Samtidig synliggjør utsagnene usikkerheten om fremtidige rammebetingelser for besøk og innhold i disse. Da er det viktig at leverandørene også tar med seg sine erfaringer fra siste år og optimaliserer sin ressursbruk ut fra dette.

  • Hva skal være prioritert tidsbruk for egne ressurser?
  • Hvor ønsker man fleksibiliteten som innkjøpte tjenester kan gi?

Vi kan hjelpe

RetailBlue diskuterer gjerne mulige løsninger for en regelmessig måling av sortiment i hyllen, labels, varetrykk, gjennomføring av kampanjer og alt annet som kan registreres i butikk. Og en ting er helt sikkert, butikker må gi leverandører tilgang til å måle avtalte gjenytelser til sine markedsinvesteringer.

Dokumentasjon

2020 ga oss også Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden. Der finner vi blant annet:

§6 Skriftlighet og klarhet.
Avtaler skal inngås skriftlig og klart beskrive hvilke ytelser partene er forpliktet til å levere. En part kan ikke ensidig endre avtalen

I lovbestemmelsen ligger et krav om at avtalene er klare på hva som er betaling for en tjeneste (JM) og hva som er kontantoverføring eller rabatt

Presiseringen i loven som bidrar til at partene må beskrive JM-tiltak bedre i sammenheng med prinsippet om proporsjonalitet mellom ytelsen og motytelsen gjør at mange leverandører vil være opptatt av at de rent faktisk mottar en tjeneste fra kjeden. En dokumentasjon fra 3. part vil være verdifull i en slik sammenheng.

Flere dagligvareleverandører må også redegjøre for sine nettopriser til Konkurransetilsynet. I den sammenheng kan en leverandør bli eksponert for å måtte redegjøre for hvorfor han differensierer sine vilkår til kjedene. I den sammenheng er det viktig å dokumentere at man faktisk får utført en markedsføringstjeneste for de JM-beløp man betaler.

RetailBlue tilbyr denne type dokumentasjon.

RetailBlue – Vi ser det som det er.

 


Les mer om oss og våre tjenester her

Last ned en kortfattet oppsummering av RetailBlue sine tjenester.

Følg oss på LinkedIn