Praktisk kurs: Hvordan lage et godt klimaregnskap

Stadig flere ser behovet for å øke egen innsats innen bærekraft. Samtidig vet vi at mange selskaper innenfor dagligvarebransjen synes det er vanskelig å vite om arbeidet de gjør er godt og hvilke tema og tiltak som bør prioriteres. PwC har satt sammen 2 kurs tilpasset for DLFs medlemmer.

Et godt klimaregnskap er avgjørende for å sikre godt klimaarbeid. Dette kurset passer for DLF medlemmer som ønsker hjelp til å sette opp et klimaregnskap. Kurset passer både for små, store, nasjonale og internasjonale selskaper. Det krever ingen tidligere erfaring med å sette opp klimaregnskap. 

Les mer om kurs 1: Lær å lage bærekraftstrategi (24. oktober)


Onsdag 25. oktober kl. 9.00 – 14.00
Sted: PwC, Dronning Eufemias gate 71, Bjørvika, Oslo

Pris:
Kr. 4.000,- (eks. mva) per deltager eller kr. 6.000,- (eks. mva) for to deltakere fra samme selskap. Lunsj er inkludert.

Påmeldingsfrist:
9. oktober

Gjennomføringen av kurset forutsetter tilstrekkelig antall påmeldte.

Påmelding og betaling
Påmeldingen er bindende og gjøres i skjema under. Faktura sendes etter påmeldingsfrist og kun ved tilstrekkelig deltakelse. Kursene er kun for DLFs medlemsbedrifter.

Hvis flere fra et selskap ønsker å melde seg på må de fylle ut eget skjema.


Innhold

Gjennom kurset vil dere lære hva som kreves for å få i stand et godt klimaregnskap i henhold til de mest anerkjente rammeverkene, og hvordan selskapet bør strukturere direkte (scope 1) og indirekte (scope 2 og 3) utslipp på best mulig vis. Dere får en praktisk innføring i bruk rapporteringsrammeverket GHG-protokollen, hvordan arbeidet bør organiseres internt, og hvordan selskapet kan finne gode utslippsfaktorer for beregningene i klimaregnskapet.

Gjennom gruppeoppgaver vil deltakerne benytte Excel til å sammenstille et klimaregnskap basert på et utvalg av innsamlet data og lage en presentasjon av funnene. Her vil dere kjenne på tidspress og betydningen en god fordeling av arbeidsoppgaver har for å komme i mål.

Agenda
  • Fremtidige lovkrav til klimaregnskap
  • Hva trenger man i et godt klimaregnskapet som dagligvareleverandør?
  • Gruppeoppgave 1: Utarbeidelse av klimaregnskap i henhold til grunnprinsippene i GHG-protokollen
  • Gruppeoppgave 2: Datainnhenting, finne utslippsfaktorer og kategorisering i klimaregnskapet
  • Gruppeoppgave 3: Oppsett av direkte og indirekte klimagassutslipp i klimaregnskap
Verktøy og materiell

Deltagerne vil få utdelt en Excel fil som kan brukes for å sette opp et klimaregnskap.


Kontaktpersoner

Påmelding:
Siw Skjervold
Seniorrådgiver kommunikasjon og medlemstjenester
Siw.skjervold(a)dlf.no

Innhold kurs:
Helena Slapø
PwC | Manager | Sustainability & Climate Change
helena.slapo(a)pwc.com | mobil 92 08 53 46

Påmelding

    Pris: Kr. 4.000,- (eks. mva) per deltager pr kurs, eller kr. 6.000,- (eks. mva) for to deltakere fra samme selskap, pr. kurs.
    Hvis flere fra et selskap ønsker å melde seg på må de fylle ut nytt skjema. Gjennomføringen av kurset forutsetter tilstrekkelig antall påmeldte. Betaling gjøres ikke før etter påmeldingsfrist og kun ved tilstrekkelig deltakelse.


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter