Praktisk kurs: Hvordan lage bærekraftstrategi

Stadig flere ser behovet for å øke egen innsats innen bærekraft. Samtidig vet vi at mange selskaper innenfor dagligvarebransjen synes det er vanskelig å vite om arbeidet de gjør er godt og hvilke tema og tiltak som bør prioriteres. PwC har satt sammen 2 kurs tilpasset for DLFs medlemmer.

Å vite hvor en bør starte i bærekraftsarbeidet eller hvilke krav en må oppfylle kan være utfordrende. Dette kurset passer for DLF medlemmer som ikke har startet med bærekraftsarbeidet eller som har behov for å oppdatere arbeidet sitt slik at arbeidet er i tråd med kommende rapporteringskrav. Kurset passer både for små, store, nasjonale og internasjonale selskaper.

Les mer om kurs 2: Lær å lage et godt klimaregnskap


Tirsdag 24. oktober kl. 9.00 – 14.00
Sted: PwC, Dronning Eufemias gate 71, Bjørvika, Oslo

Pris:
Kr. 4.000,- (eks. mva) per deltager eller kr. 6.000,- (eks. mva) for to deltakere fra samme selskap. Lunsj er inkludert.

Påmeldingsfrist:
9. oktober

Gjennomføringen av kurset forutsetter tilstrekkelig antall påmeldte.

Påmelding og betaling 
Påmeldingen er bindende og gjøres i skjema under. Faktura sendes etter påmeldingsfrist og kun ved tilstrekkelig deltakelse. Kursene er kun for DLFs medlemsbedrifter.

Hvis flere fra et selskap ønsker å melde seg på må de fylle ut eget skjema.


Innhold

I kurset vil erfarne instruktører gi dere en praktisk gjennomgang for hvordan dere kan lage en bærekraftstrategi og finne gode mål og KPIer. En vesentlighetsanalyse bør alltid ligge til grunn for en bærekraftstrategi og er et verktøy som kartlegger hvilke bærekraftsteamer som er viktig å hensyn ta for din organisasjon. Kurset vil gi dere en god overblikk over hvilke bærekraftskrav ditt selskap vil møte i tiden fremover.

Gjennom praktisk oppgaveløsning, diskusjon og tilgang på verktøy vil dere bli rustet til å ta fatt på arbeidet i din organisasjonen!

Agenda
  • Hva kreves det av en bærekraftstrategi for at den skal være i tråd med kommende lovkrav?
  • Gruppeoppgave 1: Praktisk gjennomgang av stegene i en dobbel vesentlighetsanalyse og interessentkartlegging
  • Gruppeoppgave 2. Praktisk gjennomgang av hvordan vi setter gode mål og KPIer med bakgrunn i vesentlighetsanalyse
Verktøy og materiell

Dere får med dere materiell som beskriver agenda, tips, oppgaver for fem arbeidsmøter for å gjennomføre en vesentlighetsanalyse i henhold til kommende rapporteringskrav. I tillegg inneholder presentasjoner rammeverk for målsetting og tips til veien videre.


Kontaktpersoner

Påmelding:
Siw Skjervold
Seniorrådgiver kommunikasjon og medlemstjenester
Siw.skjervold(a)dlf.no

Innhold kurs:
Helena Slapø
PwC | Manager | Sustainability & Climate Change
helena.slapo(a)pwc.com | mobil 92 08 53 46

Påmelding

    Pris: Kr. 4.000,- (eks. mva) per deltager pr kurs, eller kr. 6.000,- (eks. mva) for to deltakere fra samme selskap, pr. kurs.
    Hvis flere fra et selskap ønsker å melde seg på må de fylle ut nytt skjema. Gjennomføringen av kurset forutsetter tilstrekkelig antall påmeldte. Betaling gjøres ikke før etter påmeldingsfrist og kun ved tilstrekkelig deltakelse.


Konkurranserettslige forholdsregler

Deltakere i DLFs møter og aktiviteter skal ikke innlate seg på drøftelser, handlinger eller opptreden som kan krenke konkurranselovgivningen. Deltakerne skal ikke drøfte eller utveksle konfidensiell eller konkurransesensitiv informasjon, herunder ikke-offentlig informasjon om priser, rabatter, markedsstrategier, salgs- eller leveringsvilkår, mv. Dette gjelder både for formelle DLF-møter, men også ved uformelle samtaler eller drøftelser før, under eller etter møter i DLF-regi. Se for øvrig Retningslinjer for DLFs møter