Konkurrentenes produkter – lovlig inspirasjon eller ulovlig snylting?

DLF vil i samarbeid med advokatfirmaet Arntzen de Besche arrangere DLF Forum 3. mai 2016, kl. 09.00 – 11.00. Tema er «Konkurrenters produkter – lovlig inspirasjon eller ulovlig snylting?».


Dagligvarebransjen opplever en stadig skarpere konkurranse og nye produkter lanseres i raskt tempo. Hva kan man lovlig la seg inspirere av andre konkurrenters produkter, hva må man holde avstand til, og hvor går grensene?

På programmet:

Nye trender og utfordringer i dagligvarebransjen

  • Hvordan påvirkes forbruker av etterligninger og sammenligninger?
  • Hvilken rettslig beskyttelse har et produkt mot etterlikninger?
  • Sammenliknende reklame – når kan man vise til konkurrentene i markedsføringen?
  • Private label (PL) – kunde og konkurrent – forholdet til konkurranseloven og god forretningsskikk

Erik Fagerli partner i PA Consulting og Arne Reiler, tidligere adm. dir. i henholdsvis Nielsen og Ipsos MMI vil begge holde innlegg. Det samme vil senioradvokat og tidligere juridisk direktør i Konkurransetilsynet, Thea Susanne Skaug og partner Espen Sandvik fra Arntzen de Besche.

Seminaret er gratis.

Sett av morgenen til et par timer med kompetanseheving, og meld deg på her!

Spørsmål kan rettes til Thea Susanne Skaug, e-post: tss(a)adeb.no, eller John Aas: john.aas(a)dlf.no