Konkurransereglene under krigen i Ukraina – felles uttalelse fra EU/EØS landene

Pressemelding fra Konkurransetilsynet 22. mars 2022:

Konkurransetilsynet har i dag sluttet seg til en felles uttalelse fra det europeiske nettverket av konkurransemyndigheter (ECN – European Competition Network) om hvordan en skal håndtere ulike konkurranserettslige utfordringer krigen i Ukraina fører med seg. 

«For å sikre forsyningssikkerhet særlig for samfunnskritiske varer og tjenester, kan det være behov for mer samarbeid mellom bedriftene for å sikre kjøp, forsyninger og rettferdig distribusjon av knappe produkter, eller redusere alvorlige økonomiske konsekvenser inkludert de som oppstår ved overholdelse av sanksjoner pålagt av EU. Samtidig vil vi i Norge som alle de andre europeiske landene være på vakt mot de som eventuelt utnytter situasjonen til å øke prisene. Dette inkluderer utveksling av informasjon om langsiktig prissetting og forretningsstrategier, der denne typen kontakt ikke er nødvendig for å løse dagens forsyningssikkerhet», sier konkurransedirektør Tina Søreide.

Les mer her:

Konkurransereglene under krigen i Ukraina – felles uttalelse fra EU/EØS landene