Internasjonal dag mot matsvinn – 29. september

(Sak fra Matvett.no)

På initiativ fra FAO/FN markeres verdens første internasjonale dag mot matsvinn 29. september. Dette er en fin anledning til å vise frem alt det gode arbeidet som gjøres i Norge for å kutte matsvinn, både av enkeltaktører og i samarbeid med myndighetene gjennom «Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn».

FAO/FN har tatt initiativ til den første internasjonale dagen mot matsvinn for å bevisstgjøre om viktigheten av å redusere matsvinn lokalt og globalt. EUs plattform på matsvinn oppfordrer alle medlemslandene og organisasjoner til å markere dagen. Matvett benytter anledningen til å synliggjøre bedriftene som har tilsluttet seg bransjeavtalen, ved å dele gode eksempler på bedriftenes tiltak i sosiale medier.

Aktørene i matbransjen gjennomfører mange effektive tiltak for å forebygge og redusere sitt matsvinn. Flere av DLFs medlemmer har singnert bransjeavtalene og blant disse bidrar Grilstad, Hoff SA, Mills AS, Findus AS og Orkla Foods Norge med synlighet til den internasjonal dagen mot matsvinn.

Se flere gode tiltak her.