Internasjonal dag for matsvinn 29. september

På initiativ fra FAO/FN markeres verdens internasjonale dag mot matsvinn for andre gang 29. september. Dette er en fin anledning til å vise frem alt det gode arbeidet som gjøres i Norge for å kutte matsvinn, både av enkeltaktører og i samarbeid med myndighetene gjennom «Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn».

AO/FN har tatt initiativ til den internasjonale dagen mot matsvinn for å bevisstgjøre om viktigheten av å redusere matsvinn lokalt og globalt. EUs plattform på matsvinn oppfordrer alle medlemslandene og organisasjoner til å markere dagen. Matvett benytter anledningen til å synliggjøre bedriftene som har tilsluttet seg bransjeavtalen, ved å dele gode eksempler på bedriftenes tiltak i sosiale medier.

Du kan lese mer om arbeidet med matsvinn i Norge her

Gode eksempler fra bedriftene kan du lese her


Sak og bilde fra Matvett.no