Aktuelt

DLF Forum og generalforsamling – Meld deg på!

Torsdag 13. april 2023 kl. 16:00 blir det DLF Forum med generalforsamling med påfølgende middag. Til DLF Forum kommer Line Aarnes (REMA 1000), Beate Berrefjord (Konkurransetilsynet) og Harald Magnus Andreassen (Sparebanken1 Markets). Les mer om programmet og meld deg på!
23/03/2023/av DLF administrasjonen

DLF Partner – et partnerprogram for våre medlemmer

DLF Partner er et partnerprogram for tjenesteleverandører til våre medlemmer. Målet med programmet er at det skal gi økt medlemsnytte.  En DLF Partner skal kunne tilby produkter eller tjenester som er relevante for våre medlemmer. Les mer om partnerbedriftene her!
17/03/2023/av DLF administrasjonen

DLF på innspillmøte om EMV

Torsdag 16.mars deltok DLF på et innspillmøte om EMV. Møtet var i regi av Samfunnsøkonomisk analyse (SØA), og er en del av arbeidet med å kartlegge omfanget av EMV. DLF ønsker en operasjonell definisjon som gir et presist bilde på den reelle EMV-andelen i markedet. Vårt klare inntrykk er at EMV underrapporteres.
16/03/2023/av DLF administrasjonen

FOOD 2023 – Matvarepriser i taket: Hvor går kunden og hvordan responderer verdikjeden?

NHH inviterer til sin årlige konferanse FOOD, i år med tema: Matvarepriser i taket. Hva gjør kunden og hvordan responderer verdikjeden? 13. mars kl. 09:00 - 15:00, Radisson Blu Scandinavia, Holbergs gate. Les mer og meld deg på!
06/03/2023/av DLF administrasjonen

Digitalt frokostseminar om bærekraft!

Bærekraftsfeltet er i rask endring og forventningene og kravene til arbeidet har økt drastisk de siste årene. Vi inviterer til digitalt frokostseminar hvor det gis en innføring i hvordan EUs bærekraftsdirektiv og Åpenhetsloven påvirker kravene for rapportering. Du får også tips til hvordan selskaper bør gå frem for å lage en god bærekraftstrategi og hvordan selskaper kan påvirke matsvinnet sitt.
20/02/2023/av DLF administrasjonen

DLF Lønnsundersøkelse 2023

Invitasjon til å delta i årets lønnsundersøkelse ble sendt DLFs hovedkontakter eller oppgitte kontaktpersoner 8. februar. Som tidligere er det kun de medlemsbedrifter som besvarer undersøkelsen som får ta del i resultatene Frist for å delta er 15. mars og ferdige rapporter blir sendt ut i starten av mai.
08/02/2023/av DLF administrasjonen

Rud Pedersen – ny DLF Partner

Vi ønsker Rud Pedersen velkommen som ny DLF Partner. Rud Pedersen bistår både med strategiutvikling og operativ støtte ved myndighetskontakt, anbudsprosesser, strategisk selskapskommunikasjon, mediekontakt og krisehåndtering.
06/02/2023/av DLF administrasjonen

DLF om prisøkningene

Sakene om økte matvarepriser har dominert nyhetsbildet de første ukene av det nye året. Oppmerksomheten er stor og økende, både blant mediene, politikerne og forbrukerne. DLF bidrar i debatten ved å forklare årsakene til prisøkningene.
03/02/2023/av DLF administrasjonen

Bli kjent med våre medlemsbedrifter

Bli bedre kjent med DLFs medlemmer i DLF Kaffepratene.  I denne spalten kan du lese mer om hva våre medlemsbedrifter jobber med, brenner for og ønsker å inspirere andre bedrifter med. Dette er en hyggelig kaffeprat og vil vil gjerne snakke med lederen i din bedrift. Ta kontakt med oss!
02/02/2023/av Siw Skjervold

DLF og Tradesolution Webinar: Bridge – mer effektiv samhandling for bransjen

DLF og Tradesolution har gleden av å invitere til webinar om Bridge (tidligere Live Supply Chain Hub) hvor vi diskuterer foreløpige resultater, videre planer og muligheter. Med mange aktører, mange systemer, mange personer, mange transaksjoner og mange avvik, ligger det et kjempepotensial for bransjen i mer effektiv samhandling.
01/02/2023/av DLF administrasjonen

Vil du lykkes med produktlanseringer?

Gode grunndata er en bærebjelke i effektiviseringen av norsk dagligvare, og det er viktig at aktørene i verdikjeden har høy kompetanse om grunndata og dets betydning og bruk i verdikjeden. Tradesolution arrangerer kurs, både på nett og ved fysisk oppmøte. Meld deg på nå!
01/02/2023/av DLF administrasjonen

DLF og bransjeselskapene

Gjennom DLF er våre medlemsbedrifter aktivt engasjert i en rekke bransjeselskaper. Dette er virksomheter som ivaretar helt sentralt bransjesamarbeid og er strategisk viktige for den daglige virksomheten i bedriftene. Dette er områder som materialgjenvinning, matsvinn, produktdata og systemer for effektive lastbærere
31/01/2023/av DLF administrasjonen

Innlogging for medlemmer

Egen innlogging for DLF medlemmer lanseres i 2018. Mer informasjon kommer.

Motta DLF Nyhetsbrev