DLF eForum om konkurranserett i dagligvaresektoren 20. mai

Vi inviterer til DLF eForum om konkurranserett i samarbeid med DLF Partner Arntzen de Besche

Torsdag 20. mai kl. 09:00 – 10:00 via Zoom.

Link til streamingen sendes ut dagen før til de som melder seg på. Husk å sjekke spam-filter om du ikke hører fra oss. Arrangementet er gratis og åpent kun for ansatte i DLFs medlemsbedrifter.

 

John Ole Skeide (Markedsdirektør i  DLF) innleder forumet. Arntzen de Besches konkurranserettseksperter Stein Ove Solberg og Svein Terje Tveit oppdaterer DLFs medlemmer om de verserende sakene og temaene innenfor verdikjeden for dagligvarer. Det blir også anledning til å stille spørsmål.

Konkurranserett i dagligvaresektoren: Hvor står vi og hvor går vi?

  • Konkurransetilsynets varsel om overtredelsesgebyr på 21 milliarder kroner til dagligvarekjedene er bare en av mange begivenheter på konkurranserettsarenaen innenfor dagligvaresektoren i den senere tid.
  • Hva skjer med Konkurransetilsynets sak mot Lilleborg, Mondelez og NorgesGruppen? Når er det ulovlig med ulike betingelser mellom en leverandør og kjedene? Hva kan vi forvente av tilsynets veileder om prisdiskriminering?
  • Hvordan blir konkurransemyndighetenes oppfølgning av Stortingets vedtak knyttet til Dagligvaremeldingen? Hvordan kan begrunnelsesplikten utformes?
  • Får lov om god handelsskikk og opprettelsen av Dagligvaretilsynet noen betydning for de konkurranserettslige spørsmålene?
  • Vil storhusholdning etter hvert komme i fokus hos konkurransemyndighetene? Og hva da?

 

Meld deg på i skjemaet her!

Arrangementet er gratis og åpent for alle ansatte i DLFs medlemsbedrifter.

Link til streamingen sendes ut dagen før. Husk å sjekke spam-filter om du ikke hører fra oss.

 


Les mer om DLF Partner Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Program

Klokkeslett Foredrag Foredragsholder(e)
09:00

Velkommen

John OIe Skeide (DLF) ønsker velkommen.

Arntzen de Besches konkurranserettseksperter Stein Ove Solberg og Svein Terje Tveit oppdaterer DLFs medlemmer om de verserende sakene og temaene innenfor verdikjeden for dagligvarer.

Spørsmål fra deltakere.

10:00

Ferdig

Påmelding

 


DLF Forum / DLF eForum / DLF Webinar

Våre arrangement er tilbud til alle ansatte i DLFs medlemsbedrifter. Det er temabaserte seminarer med bransjeaktuelle saker.

Informasjon om våre arrangement legges fortløpende ut på våre nettsider. Invitasjon sendes til de av våre medlemmer som har registrert seg for å motta DLF Nyhetsbrev.

Les mer her