DLF Utmerkelser 2023 – steng for nominasjoner!

 

Nå er det igjen tid for å vise frem den bredde av positive bidrag våre medlemmer står for. Vinnere av DLF Utmerkelser 2023 skal kåres under DLF Høstmøte 19. oktober.

Les mer om prisene her DLF Innovasjonspris, DLF Merkevarepris og DLF Bærekraftspris.

Nominasjonsprosessen er delt i to. Første runde sender dere inn en pitch. De som går videre til runde to får beskjed om dette, og må det sendes inn mer informasjon i en presentasjon.

Frister

Frist for å registrer nominasjon er torsdag 17. august.


Så enkelt er det å nominere:

 1. Skriv en pitch (maks en A4 side) og forteller kort om kandidaten dere nominerer, med utgangpunkt i kriteriene (se lenger ned på siden eller last ned konkurranseguiden).
 2. Registrer nominasjonen/pitch (opprett brukerkonto dersom du ikke allerede har det fra tidligere år).
 3. Last opp dokumentet (PDF-format) og send inn.

Mer trengs ikke i første runde!

Ut i fra dette vil juryen velge ut de kandidatene som inviteres til å gå videre til runde to, og som må levere en mer utfyllende presentasjon. Det er i runde to juryen velger ut 3 finalister hvor en av dem er vinner.


Her kan du se hvor enkelt det er å nominere en kandidat til DLF Utmerkelser


Hvem kan vinne?

 • Kandidaten må eies av, selges av eller være gjennomført av et DLF-medlem.
 • Tidligere nominerte kandidater kan også nomineres (gjelder ikke tidligere vinnere/case). Husk å sjekke kriteriene.

Presentasjon av finalister

Som tidligere vil finalistene bli presentert med film- og vinnerne kåres på DLF Høstmøte.


Kriterier

Her følger en kort utgave av kriteriene (tilpasset en pitch):

 • DLF Innovasjonspris
  Beskriv kort hvordan kandidaten skaper begeistring, gir større mangfold i markedet og tilfører verdi for forbruker, leverandør og handel. Beskriv også kort hvilke resultater som er oppnådd.

Tidsperiode: Vinneren kan kåres både på bakgrunn av et langvarig arbeid, en nystartet satsing eller særskilte tiltak i en kortere tidsperiode. Innovasjonen må enten fortsatt pågå / være i markedet, eller ha vært avsluttet etter 1. juni året før.

 • DLF Merkevarepris
  Beskriv kort hvordan merkevaren har utmerket seg mht.: Tydelige verdier, Engasjement og relevans, Oppmerksomhet og/eller Markedsandeler. Beskriv også kort hvilke resultater som er oppnådd.

Tidsperiode: Vinneren kåres blant merkevarer som har levert resultater og hatt en sterk posisjon i markedet i løpet av minst de siste 3 år foregående år.

 • DLF Bærekraftspris
  Beskriv kort hvordan kandidaten har bidratt til bærekraftige forbruks -og produksjonsmønstre og redusert belastningen på miljø og klima, i tråd med FNs Bærekraftsmål nr 12. Relevante områder inkluderer: Gjenbruksmuligheter, transport, emballering, klimafotavtrykk, matsvinn, energiforbruk og miljøutslipp.

Tidsperiode: Vinneren kan kåres både på bakgrunn av et langvarig arbeid eller særskilte tiltak i en kortere tidsperiode. Men prosjektet eller tiltaket må enten fortsatt pågå eller ha vært avsluttet etter 1. juni året før.


Juryen

Juryene er satt sammen av personer med bredde av erfaringer og kunnskap fra handelen/bransjen og eksternt. DLF Merkevarepris og DLF Innovasjonspris har samme jury.


Kontaktperson:

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Siw Skjervold, prosjektleder DLF Utmerkelser
send mail 


Tidligere vinnere

Vinnere 2022

Vinnere 2021

Vinnere 2020

Vinnere 2019

Vinnere 2018

Vinnere 2017

Vinnere 2016


Les mer om DLF Utmerkelser her.