DLF om prisøkningene

Sakene om økte matvarepriser har dominert nyhetsbildet de første ukene av det nye året. Oppmerksomheten er stor og økende, både blant mediene, politikerne og forbrukerne. DLF bidrar i debatten ved å forklare årsakene til prisøkningene.

For DLF er det ikke ønskelig å delta i «pekeleken» og plassering av skyld. Ingen tjener penger på kostnadsøkningene. Derfor har det vært viktig for oss å synliggjøre de enorme kostnadsøkningene leverandørene har opplevd, og bidra med kunnskap om hvordan, og av hvem, forbrukerprisene settes.

Prisøkninger i butikken

Kjedene gir leverandørene mulighet til å justere prisene sine en eller to ganger i året. Kjedene kan justere pris til forbruker så ofte de vil. Leverandørene verken kan eller skal kunne bestemme hvilke priser kjedene setter ute i butikkhylla. Sist leverandørene hadde mulighet til å justere prisene til kjedene var 1. juli. Prisøkningene vi har sett utover høsten i butikkene kan derfor ikke leverandørene svare på.

Økte kostnader

Det er en spesiell situasjon for oss alle. I likhet med resten av Europa, opplever vi økte kostnader på en rekke områder. Leverandørene har opplevd at flere av de viktigste innsatsfaktorene har hatt store kostnadsøkninger, som strøm, transport, råvarer og emballasje. Det er årsaken til at leverandørene varslet økte priser i oktober 2022. Deretter har det vært lange og tøffe forhandlinger med kjedene, hvor forhandlingsresultatet har vært en del av grunnlaget for  kjedenes valg av pris i butikk. Vårt inntrykk er at leverandørene ikke fullt ut har fått tatt ut kostnadsøkningene i forhandlingene med kjedene.