DLF Lønnsundersøkelse 2023

 

Invitasjon til å delta i årets lønn- og kostnadsundersøkelse ble sendt ut til DLFs hovedkontakter eller oppgitte kontaktpersoner 8. februar. Frist for å delta er 15. mars. Ferdig rapport vil være klar til utsendelse i begynnelsen av mai. 

Som tidligere er det kun medlemsbedrifter som besvarer undersøkelsen som får ta del i resultatene.

DLFs analyse har vært gjennomført i en årrekke, og gir bransjens beste oversikt over lønnsutviklingen for stillingskategorier innen salg og markedsføring.

Omfang

Undersøkelsen omfatter til sammen 14 stillingskategorier, som dekker KAM- og salgsfunksjoner samt marketing, innenfor både dagligvare- og storhusholdningskanalene. Tallene som hentes inn er for perioden 1. september 2021 til 31. august 2022.

Svarfrist

Frist for å delta er 15. mars.

DLF Lønnsundersøkelse gjelder for DLFs medlemsbedrifter.

Vi anbefaler våre medlemmer til å benytt muligheten til å få oppdaterte tall fra bransjen. Rapportene vil være klare i starten av mai.

Er du usikker på hvem i din bedrift som står oppført som kontaktperson for lønnsundersøkelsen ta kontakt med oss.


Spørsmål om DLFs lønn- og kostnadsundersøkelse kan rettes til Siw Skjervold pr mail eller tlf. 95830570