DLF Lønnsundersøkelse

(Oppdatert)

Invitasjon til å delta i årets lønn- og kostnadsundersøkelse ble denne uken sendt DLFs hovedkontakter eller oppgitte kontaktpersoner. Frist for å delta er 15. mars. Ferdig rapport vil være klar til starten av mai. 

Som tidligere er det kun medlemsbedrifter som besvarer undersøkelsen som får ta del i resultatene.

DLFs analyse har vært gjennomført i en årrekke, og gir bransjens beste oversikt over lønnsutviklingen for stillingskategorier innen salg og markedsføring.

Omfang

Undersøkelsen omfatter til sammen 14 stillingskategorier, som dekker KAM- og salgsfunksjoner samt marketing, innenfor både dagligvare- og storhusholdningskanalene. Tallene som hentes inn er for perioden 1. september 2020 til 1. september 2021.

DLF Lønnsundersøkelse gjelder for DLFs medlemsbedrifter.

Benytt dere av muligheten til å få oppdaterte tall fra bransjen. Rapportene vil være klare i starten av mai.

Er du usikker på hvem i din bedrift som står oppført som kontaktperson for lønnsundersøkelsen ta kontakt med Siw Skjervold. 


Spørsmål om DLFs lønn- og kostnadsundersøkelse kan rettes til Siw Skjervold pr mail eller tlf. 95830570