DLF Høstmøte: Muligheter etter pandemien

Både nye rammevilkår og markedsmuligheter etter pandemien sto på agendaen denne dagen. Mange var i salen og mange deltok digitalt da DLF samlet bransjen til det årlige Høstmøtet 21. oktober.

Administrerende direktør Helge Hasselgård åpnet dagen sammen med konferansier Solveig Kloppen.

– Det er utrolig deilig å være her igjen, det er to år siden sist, Hasselgård.

I salen var det godt med folk og flere deltok dessuten digitalt.

– Er det noe pandemien har lært oss er, så er det at vi fint kan møtes digitalt. Men det er hyggeligere å gjøre det fysisk, la han til.

Tematikk for dagen var: «Vi er på vei ut av pandemiens unntakstilstand og inn i en ny normal, med endringer i forbrukeradferd og markedsvilkår, og nye politiske rammebetingelser. Hvilke muligheter skapes av disse endringene?»

Nytt tilsyn

– Nå vil vi se på status etter pandemien. Før lunsj handler det om nye rammevilkår. Det er har kommet en Lov om god handelsskikk, og det har kommet en stortingsmelding om konkurranse i dagligvarebransjen. Det har også kommet et nytt Dagligvaretilsyn, påpekte Hasselgård.

Alle tre setter rammer for samarbeidet mellom dagligvarekjedene og leverandørene.

– For DLF er det viktig at merkevarene kan konkurrere med EMV på like vilkår

og at rabatt skal følge varen, sa Hasselgård.

Han trakk også frem at distribusjon er et tema stortingspolitikerne er veldig opptatt av.

– DLF mener at tilgang til distribusjon må på skje på transparente, like og konkurransedyktige vilkår.

Veileder for pris

Et tema Konkurransetilsynet har jobbet en del med i den senere tid, er prisforskjeller i avtalene leverandører har med kjedene.

– Kjedene fremforhandler pris med aktørene, og Konkurranseloven har retningslinjer for hvordan dette skal foregå. De har også varslet en veileder, sa Hasselgård.

Konkurransetilsynets direktør, Lars Sørgård, bekreftet senere på dagen at veilederen er underveis og at et høringsutkast villr bli sendt ut uken etter Høstmøtet.

– Og den nye regjeringen har allerede varslet en ny stortingsmelding om maktforholdene i verdikjeden for mat, avsluttet Hasselgård sitt innlegg som satte agendaen for fagdelen før lunsj.

Serveringsbransjen må løftes

Etter lunsj var det tid for å se fremover med de muligheter som er kommet frem som følge av pandemien. – Hva har skjedd av endringer i markedet og i forbrukeratferden, og hvilke nye muligheter har kommet ut av det? spurte Hasselgård.

– I dagligvarekanalen opplevde vi at vi mestret utfordringen. Vi mestret å samarbeide og å løse de utfordringene som oppsto. Til tross for valutasjokk og netthandel, har vi håndtert dette. Det har skjedd veldig mye, sa Hasselgård da han åpnet del to av det faglige opplegget på DLF Høstmøte 2021.

– Serveringsbransjen ble hardt rammet. Leverandørene har en veldig viktig rolle i å løfte serveringsbransjen i gang igjen. Vi må hjelpe også den bransjen til å finne tilbake til normalen, oppfordret Hasselgård.

– Uansett hvordan markedet utvikler seg videre, er jeg sikker på at en nøkkel til vekst og fortsatt suksess for bransjen, er en kombinasjon av effektiv konkurranse og fornuftig samarbeid der vi kan, påpekte Hasselgård, før han avsluttet med et råd til alle.

– Enten vi snakker om butikker, serveringssteder eller netthandelen, må vi huske at det er forbrukeren det egentlig handler om.


Andre saker fra DLF Høstmøte 2021: