DLF er positiv til regjeringens forslag om Lov om god handelsskikk med et handelstilsyn

DLF er positiv til regjeringens forslag om Lov om god handelsskikk med et handelstilsyn. – Handelstilsynet bør fungere som en samarbeidspartner for aktørene i dagligvarebransjen og må være der aktørene er, påpeker DLF i sitt høringssvar til regjeringens høringsnotat.

– Det er viktig og verdifullt at Lov om god handelsskikk nå kommer på plass, skriver DLF. DLF støtter i all hovedsak regjeringens forslag men har enkelte innspill til den endelige utformingen av loven og tilsynet.  – Denne loven har vært etterlyst lenge og vil gi et rammeverk som sikrer rettferdige og forutsigbare forhold for involverte parter, skriver DLF. Videre påpeker DLF at et uavhengig Handelstilsyn er en forutsetning for god ivaretakelse av lovens hensikt. Tilsynet bør fungere som en samarbeidspartner for aktørene i dagligvarebransjen. For å hente ut de positive gevinstene man har sett av etableringen av et handelstilsyn i Storbritannia, er det viktig å plassere tilsynet der aktørene er. Det er bare gjennom en nærhet til dagligvarebransjens aktører at et handelstilsyn vil kunne opparbeide god bransjekunnskap, føre et effektivt tilsyn og finne gode håndhevingsløsninger i tett dialog med aktørene, påpeker DLF i sine kommentarer til Regjeringens høringsnotat.

I sine kommentarer til regjeringens høringsnotat foreslår DLF blant annet:

  • at handelstilsynet lokaliseres der aktørene er
  • å sikre frihet i valg av distribusjonsløsninger
  • å styrke vernet mot etterlikninger
  • at delisting må være begrunnet i kommersielle forhold

Les hele DLFs høringssvar her. Regjeringens høringsnotat og svarene fra andre høringsinstanser kan du lese her.

Tidligere saker

Forslag til lov om god handelsskikk sendt ut på høring

God handelsskikk i ny regjeringsplattform

DLF positiv til lov om god handelsskikk og handelstilsyn, kristisk til forbud