Coop og salgsrepresentanter

 

På et leverandørmøte fredag 1.oktober informerte Coop om sine planer om å utestenge salgsapparatet i mesteparten av sine butikker i løpet av 2022. Saken ble omtalt i DN lørdag 2.oktober.

DLF frykter at utestengelse av selgere er en feilvurdering av Coop. Salgsrepresentantene er viktige i samarbeidet med handelen når det kommer til felles verdiskaping. Det er i dialogen mellom selger og butikksjef man i fellesskap kan tilpasse produktutvalg, lokale kampanjer og aktiviteter som møter forbrukernes etterspørsel.

Selgerne i butikk er i stor grad gode rådgivere og konsulenter for butikkene. De hjelper de lokale kjøpmennene med å tilby riktig utvalg for sine kunder. En viktig forutsetning for å lykkes er god dialog og samarbeid.  I tillegg frykter vi at utestengelse av selgere vil gjøre det enda mer vanskelig for mindre leverandører å få mulighet til å tilby forbrukerne nye produkter. Det er mer krevende for de mindre leverandørene å nå frem i et pliktig sortiment i de sentrale forhandlingene, og ofte er dialogen med lokale kjøpmenn avgjørende for at de skal ha konkurransekraft ute i butikkhyllene.

Videre oppfølging
Det har ikke kommet noen signaler fra de andre kjedene som tyder på at de har planer om å gjøre det samme grepet som Coop nå tenker å gjøre. Vi har vært i dialog med medier i saken og vært tydelige på vårt syn.

Dersom du har spørsmål eller innspill til saken, ta gjerne kontakt med oss:

John Ole Skeide
markedsdirektør
Mobil: 920 34 567

Mette Hanekamhaug
kommunikasjonsdirektør
Mobil: 412 00 745