Hvem vinner årets DLF Utmerkelser?

Nå er det igjen tid for våre medlemmer å nominere sine produkter til DLF utmerkelser.

For å vise frem den bredde av positive bidrag våre medlemmer står for, har DLF utviklet tre utmerkelser medlemmene kan nominere sine produkter til:

Merkevarepris, Innovasjonspris og Samfunnsansvarspris.

Påmeldingfrist er 4. september og vinnerne kåres på DLF Høstmøte 18. oktober 2018, i Tønsberg.

 

Påmelding

Vi anbefaler at du leser konkurranseguiden før registrering.

De som deltok i fjor (eller tidligere år) kan logge seg inn på brukerkonto som da ble opprettet. For nye brukere må det opprettes brukerkonto og det gjøres her.

Medlemsbedriftene må selv nominerer kandidater. Det kan være fra egen bedrift eller fra annet DLF- medlem.

Kandidatene må eies av, selges av eller være gjennomført av et DLF-medlem.

Tips til registrering
  • Vær tydelig på hvilke egenskaper / resultater ved kandidaten som gjør den til en verdig vinner
  • Legg ved relevant materiell, dokumentasjon på resultater eller annet som på en god måte støtter opp under kandidaten.
  • Relevant informasjon vil uansett være informasjon om hvordan man har lykkes i markedet, med distribusjon (salgskanaler og / eller kjeder), salg- og salgsutvikling, nye brukere, nye bruksområder og andre både kvantitative og kvalitative resultater og egenskaper.
  • Tenk på hva som letter juryens arbeid, en klar og tydelig argumentasjon relatert til kriterier for prisen med god dokumentasjon der dette er tilgjengelig.

Påmeldingsfrist

4. september.

Kåring

Finalistene fra hver kategori vil bli kontaktet kort tid etter juryens bedømming.

Finalistene presenteres- og vinnerene kåres for en samlet bransje på DLF Høstmøte 18. oktober 2018 i Tønsberg.

Jury

En jury velger tre finalister og en vinner av alle de nominerte i hver kategori. Juryen er satt sammen av personer med bredde av erfaringer og kunnskap, fra bransjen og ekstern vil vurdert produktene. Utmerkelsene blir delt ut på DLF Høstmøte 18. oktober.

Er det noe som er uklart eller om du har spørsmål om nominering e.l så ta kontakt med kommunikasjonsrådgiver Siw Skjervold

La deg inspirere av fjorårets finalister og vinnere

 

DLF Samfunnsansvarspris ble tildelt Santa Maria Norge AS – The Perfect Mix of Taste and Future

Finalister: Kavli Norge AS med Kavlifondet og Orkla Foods Norge med Suppe til folket

DLF Innovasjonspris ble tildelt Multibev AS – Njie Propud proteinpudding 

Finalister: HOFF SA med Liv Laga og Lerøy Seafood AS med Poke

DLF Merkevarepris ble tildelt Orkla Home & Personal Care Norge – Dr Greve.

Finalister: Orkla Foods Norge med Grandiosa og Tine SA med Litago

Les mer om juryens begrunnelse

Vinnere 2016.

DLF Høstmøte 2018

Her finner du informasjon om DLF Høstmøte 2018.